EXCEL DATA AKTARIMI

 • Excel Data Aktarımı

  Excel Data Aktarımı

  Formatı ne olursa olsun, XLS dosyalarındaki her tür veriyi sisteme aktarabilir.
 • XLS data formatı

  Data Formatı

  Sistem öncelikle, yüklemek istediğiniz XLS dosyasındaki kolon başlıklarını okur. Tanımlama ekranı üzerinden ilgili kolon başlıklarını sistemdeki alanlarla eşleştirmenizi ister. Yaptığınız eşleştirme üzerinden ilgili veriyi tanımladığınız hücrelerle otomatik atar. Bu sayede format bağımsız olarak veri aktarımı yapılmasına izin verir.
 • XLS data format şablonu

  Data Format Şablonu

  Aynı data yapısında sahip XLS dosyaları ile çalışıyorsanız; yaptığınız data eşleşmelerini şablon olarak kaydedebilirsiniz. Sonraki yüklemede hazır şablonu seçerek veri aktarım hızınızı arttırırsınız. Sistem sınırsız sayıda Data Şablonu tanımlamanıza izin verir. Aynı anda birden fazla data şablonu ile çalışılmasını destekler.
 • Veri eşleştirme

  Veri Eşleştirme

  Sistem yeni aktarılan müşteri datasını, özel algoritması ile daha önce aktarılan müşteri dataları ile eşleştirir böylece mükerrer kayıtlar önlenmiş olur.
 • TC Kimlik doğrulama

  TC Kimlik Doğrulama

  Sistem, aktarılan data içerisinde TC Kİmlik verisi alanı var ise bu alanda bulunan değerleri doğrudan veritabanına aktarmaz. Öncelikle TC Kimlik Numarası doğrulama algoritması ile değerin gerçekten kimlik numarası olup olmadığını kontrol eder. Numara doğrulanmaz ise ilgili değeri yok sayar. Böylece yanlış bilgi aktarımı engellenmiş olur.
 • Çağrı Merkezi Müşteri Bilgi Güncelleme

  Eksik Bilgi Güncelleme

  Sistem, her aktarımda öncelikle müşteri daha önce kayıtlı mı diye kontrol eder, kayıtlı bir müşteri ikinci kez aktarılmaya çalışıldığı zaman sistem aktarılan veri içerisinde bulunan ve mevcut müşteri datası içerisinde yer almayan alanların olup olmadığını kontrol eder, eğer var ise bu alanları günceller. Örneğin: mevcut data içerisinde müşteri mesleği ve iş adresi yok, aktarılan data içerisinde bu alanlar var ise sistem mevcut bilgilerin üzerinde meslek ve iş adresini de ekler.