VERI TOPLAMA VERI GUNCELLEME

 • müşteri anketi tasarlama

  Projeye Özel Bilgi Formu Tasarımı Yapılır

  Veri girişi yapılacak bilgi alanları belirlenir, istenen bilgi alanlarının yer aldığı özel bilgi formu tasarlanır.

  Çağrı Merkezi Özel Bilgi Formu Tasarlama Ekranı

 • müşteri anketi uygulama

  Müşteri Arama ve Veri Girişi

  Oluşturulan özel muşteri havuzunda yer alan müşteriler aranır, konuşma esnasında tasarlanan bilgi formu üzerinden veri girişi yapılır.Çağrı Merkezi Özel Bilgi Formu Veri Giriş Ekranı
 • anket admin

  Veri Toplama Yönetici Ekranı

  Operasyon devam ederken, yönetici hangi çağrı merkezi personelinin, kaç müşteri görüşmesi yaptığını, havuz müşterilerinden % kaçı ile görüşüldüğünü, anlık olarak hangi görüşmelerin devam ettiğini görebilir, dinleyebilir ve gerekli görürse sufle verebilir.
 • anket raporu

  Operasyon Sonuç Raporu

  Toplanan veriler ekran üzerinden raporlanabileceği gibi, tüm veriler XLS dosyası olarak da kaydedilebilir.